laptopscherm schoonmaken met lysol-doekjes sds msds

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Opzoeken | MSDS- laptopscherm schoonmaken met lysol-doekjes sds msds ,Je moet instemmen met de algemene voorwaarden om te kunnen downloaden. Please note: we use approved digital cookies in these emails to let us know you've received them. We might also use the cookies to make sure we're giving you news and information that …VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Philips高达4%返现·Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Veiligheidsinformatieblad - VWR

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. In geval van huidreacties arts consulteren. Bij oogcontact Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren. Onbeschadigd oog beschermen.

3 tips voor het schoonmaken van je monitor - Coolblue ...

3 tips voor het schoonmaken van je monitor Geschreven door Jan . 6 januari 2021 13.30 . Hoe maak je een monitor schoon? Een zelfreinigend beeldscherm bestaat nog niet, dus tot die tijd moet je zelf aan de slag om vingerafdrukken en stof te verwijderen van je scherm. ... Veeg het zichtbare stof van het scherm met een microvezeldoekje. Dit is een ...

Opstellen | SafetyDocs

Bij de volgende preparaten behoort een veiligheidsinformatieblad (MSDS) te worden opgesteld: – bij preparaten die ten minste één gevaarlijke stof zoals bijvoorbeeld mengsels en oplossingen van twee of meer stoffen bevatten en die als gevaarlijk worden beschouwd in de zin van fysisch-chemische eigenschappen, gevaren voor de gezondheid of gevaren voor het milieu.

RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

Bij spatten of contact met de ogen : Onmiddellijk en zich overvloedig aan het water wassen, door de oogleden te verwijderen, gedurende verschillende minuten. Bij spatten of contact met de huid : De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging.

Hoe maak je een beeldscherm schoon? - Happy Clean

Jul 24, 2020·Ook uw tv-scherm kunt u eenvoudig schoonmaken. Er zijn veel verschillende reinigingsmiddelen te koop en de prijs ervan varieert nogal. Schoonmaken kan ook met bijvoorbeeld water met azijn. U hoeft echter niet speciaal een reinigingsmiddel aan te schaffen om uw tv-scherm schoon te maken. Het beste kunt u dit doen met een microvezeldoekje.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. Product and Company ...

Jul 20, 2010·MATERIAL SAFETY DATA SHEET Product Name LYSOL® IC™ Disinfectant Spray (Aerosol). 1. Product and Company Identification space UPC CODES Refer to Section 16 space CAS # Mixture space Product use Disinfectant space Distributed by Reckitt Benckiser Morris Corporate Center IV 399 Interpace Parkway P.O. Box 225 Parsippany, NJ 07054-0225

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD bladzijde

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Vermenging met chemisch op elkaar inwerkende materialen absoluut vermijden. Zie ook rubriek 10 Goede procescontrole waarborgen om emissies tot een minimum te beperken (temperatuur, concentratie, pH, tijd). mag niet in contact met de grond resp. het oppervlakte- of grondwater komen.

Het scherm van je laptop schoonmaken met ... - wikiHow

May 04, 2013·Het scherm van je laptop schoonmaken met huishoudproducten. Laptopschermen worden na een tijdje altijd vies en lelijk door stof, etensresten en ander vuil. Het is belangrijk om alleen milde schoonmaakmiddelen te gebruiken, want een...